Kertakäyttöisistä vesipullosta luopumisen ympäristölliset hyödyt

Kertakäyttöisistä vesipullosta luopumisen ympäristölliset hyödyt

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme kertakäyttöisten vesipullojen luopumisesta seuraavia ympäristöhyötyjä. Tai toisesta näkökulmasta; uudelleenkäytettävien juomapullojen käyttämiseen siirtymisen hyötyjä ympäristön näkökulmasta.

Kestävä kehitys on kasvattanut trendinomaisesti suosiotaan sekä noussut kuluttajien tietoisuuteen sekä yhdeksi keskeiseksi valveutuineiden kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavaksi ostokriteeriksi viimeisten vuosikymmenten aikana. Yksi kestävän kehityksen keskeisistä osa-alueista on ollut kertakäyttötuotteiden, sekä erityisesti muovisten kertakäyttötuotteiden, kulutuksen vähentäminen. Tällä on pyritty ympäristön kuormittamisen pienentämisen lisäksi muun muassa merten suojeluun muovijätteiltä.

Yksi osa-alue kertakäyttöisten muovituotteiden käytön minimoinnissa on kertakäyttöisistä muovipulloista luopuminen. Etenkin maissa, joissa ei ole Suomen kaltaista pullonkeräysjärjestelmää, kertakäyttöisten muovisten vesipullojen käyttö on todellinen ympäristön kuormittaja. Edelleen myös Suomessa kertakäyttöisten vesipullojen myynti on kasvamaan päin, vaikka jokainen saa vesihanasta kotonaan sekä työpaikalla juomakelpoista vettä; vuonna 2022 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden jäsenyritykset myivät pullovettä Suomessa lähes 112 miljoonaa litraa (lähde 1).

Kertakäyttöisten muovipullojen ongelma
Kertakäyttöisen muovipullon, kuten limsa- tai vesipullon valmistus vaatii raaka-aineina fossiilisia polttoaineita, kuten raakaöljyä. Edelleen myös suuri osa globaalisti valmistettavista kertakäyttöisistä muovituotteita, kuten muovisista vesipulloista, päätyy kaatopaikoille maan täytteeksi. Noin 0,5% muovijätteestä päätyy lopulta meriin (lähde 2). Lisäksi muovin kompostoituminen vie satoja vuosia vapauttaen samalla haitallisia kemikaaleja ympäristöön. Samalla tuotteiden valmistus sekä niiden kuljetus on omiaan lisäämään niiden käytön kielteisiä ympäristövaikutuksia. 
Uudelleenkäytettävät juomapullot 
Suurin osa uudelleenkäytettävistä juomapulloista valmistetaan muovista, ruostumattomasta teräksestä tai lasista. Uudelleenkäytettävien juomapullojen valmistus voikin tapauskohtaisesti vaatia enemmän energiaa ja raaka-aineita kuin mitä kertakäyttöisen juomapullon valmistus. Tästä huolimatta niiden käyttö on kuitenkin ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, kunhan tuotteen käyttö aidosti korvaa kertakäyttöisten pullojen kuluttamista ja tuote käytetään elinkaarensa loppuun asti sekä se kierrätetään asianmukaisesti käytön loppuessa. Ruostumaton teräs esimerkiksi on todella hyvin hyödynnettävissä uusiokäyttöön kun se kierrätetään asianmukaisesti. 
Yhdysvalloissa yksittäinen kuluttaja käyttää arviolta 156 kertakäyttöistä juomapulloa vuodessa (lähde 3). Näin esimerkiksi kolmen vuoden ajan aktiivisessa käytössä oleva teräsjuomapullo säästäisi muovia jopa lähes 500 kertakäyttöisen muovipullon verran.
Taloudelliset ja terveydelliset hyödyt
Vaikka uudelleenkäytettävien juomapullojen hyödyt mitataan monesti ympäristön kannalta, niin pitävät ne sisällään myös lukuisa sekä taloudellisia että terveydellisiä hyötyjä. Investointi kestävään ja pitkäikäiseen uudelleenkäytettävään juomapulloon säästää itsensä itse asiassa hyvin nopeasti takaisin tilanteessa, jossa on aiemmin ostettu kertakäyttöisiä juomapulloja säännöllisesti.
 
Kertakäyttöiset muovipullot ovat lähes poikkeuksetta valmistettu muovista. Mikromuovien päätymisestä ihmisen elimistöön elintarvikekontaktimateriaalien kautta on keskusteltu mediassa viime vuosina enenevissä määrin ja niiden vaikutuksista tiedetään toistaiseksi vielä huonosti (ks. lähde 4 ja 5). Mikromuoveja on havaittu ihmisten verestä ensi kertaa viime vuosina ja suuri osa näistä arvioidaan päätyvän elimistöön nimenomaan elintarvikekontaktimateriaalien, kuten muovisten juomapullojen kautta (lähde 5). Näin ollen lasista tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuun juomapulloon vaihto on teko myös oman pitkän aikavälin terveyden ja hyvinvoinnin puolesta! 
Ajattelutavan muutos 
Edellä mainittujen ympäristöllisten, taloudellisten sekä terveydellisten hyötyjen lisäksi uudelleenkäytettävillä juomapulloilla voi olla myös yllättävä hyöty kuluttajan ajattelutavan osalta. Sen lisäksi, että juomapullo muistuttaa juomaan vettä, niin se myös muistuttaa tekemään kestäviä ja ekologisia valintoja arjessa; esimerkiksi harkitsemaan kahdesti käsillä olevan kulutuspäätöksen tekemistä, ostettavan tuotteen käyttöikää, jätteiden kierrätystä ja niin edelleen. Uudelleenkäytettävä juomapullo muistuttaa ympäristön kannalta kestävästä tavasta elää ja heijastaa sitä myös muille elämän osa-alueille. 
Yhteenveto
Voitaneenkin todeta, että muovittoman tai vähämuovisen uudelleenkäytettävän juomapullon hankkiminen ja käyttäminen on sekä ympäristön, henkilökohtaisen talouden että myös terveyden kannalta järkivalinta. Se vähentää ympäristölle syntyvää kuormitusta kertakäyttöisten juomapullojen kulutuksen vähentämisen kautta sekä on täten omiaan vähentämään yksittäisen kuluttajan kulutustottumuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä sekä meriin ja maaperään päätyvän muovijätteen määrää. 
Kuluttajina valinnoillamme on väliä ja pienien kulutustottumusmuutosten kertaantuessa yksittäisen kuluttajankin päätökset vaikuttavat suuresti kokonaisuuteen vuosien karttuessa. Lisäksi yksittäiset pienet teot, kuten uudelleenkäytettävän juomapullon hankkiminen, kannustavat kestävän kehityksen ajattelutapaan ja heijastumaan samaa ajattelua elämän muillekin osa-alueille.
Löydät laajan valikoiman laadukkaita, muovittomia ja BPA-vapaita ruostumattomasta teräksestä sekä lasista valmistettuja juomapulloja täältä
Lähteet:
1. https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/tama-tavallinen-tuote-hammastyttaa-suomeen-muuttaneita-ruokakaupassa/8796716#gs.2r40pd
2. https://ourworldindata.org/how-much-plastic-waste-ends-up-in-the-ocean 
3. https://www.earthday.org/fact-sheet-single-use-plastics/
4. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008462146.html
5. https://www.hs.fi/tiede/art-2000008711671.html
Takaisin blogiin